FOTO PLATAFORMA 1
Image Slide 1
¡Infórmate e actúa!
Image Slide 3
¡Infórmate e actúa!
Image Slide 4
¡Infórmate e actúa!
Image Slide 5
¡Infórmate e actúa!
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Quen somos

A Plataforma Galega de Afectados por Comunidades de Montes nace para agrupar a  particulares e empresas en situación de inseguridade xurídica ante as demandas presentadas no xulgado por varias comunidades de montes de Galicia para arrebatarlles as súas casas, fincas, explotacións agrícolas e gandeiras ou instalacións dos seus negocios.

As comunidades de montes alegan, baseándose na actual Lei de Montes de Galicia, que o territorio que esixen lles pertence hai tempo inmemorial.

Os tribunais comezaron a darlle a razón aos comuneiros e os residentes e empresarios afectados atópanse con que o que lles pertencía dende sempre, incluso terreos e casas herdadas dende varias xeracións atrás, pasan agora a outras mans.

As comunidades de montes en man común, unha figura xurídica existente en Galicia para preservar e coidar a explotación ordenada dos nosos montes, están hoxe a operar nalgunhas comarcas como xestoras de parques empresariais, arrendadoras de parcelas completamente alleas ás explotacións forestais ou simplemente como usurpadoras de predios dos seus propios veciños.

En distintas áreas do Sur de Vigo xurdiu un movemento de resposta a esta situación de inseguridade xurídica coa que están a atoparse moitas empresas e propiedades privadas. Na actualidade, a Plataforma congrega a 300 persoas entre particulares, autónomos, traballadores e empresas.

Este movemento esténdese, agora, a toda Galicia co afán de dar voz a todas as persoas físicas ou xurídicas da comunidade galega que estean a sufrir esta ameaza. Se estás nunha situación parecida, únete ou contacta con nós para solicitar máis información ou asesoramento.

A voz dos afectados

Testemuñas

Obxectivos

Promover un cambio lexislativo en Galicia que acabe coa inseguridade xurídica que están a sufrir propietarios privados ou empresas en relación á titularidade dos terreos que ocupan.
Sensibilizar á poboación en xeral e ás administracións públicas en particular sobre a grave situación na que se atopan os afectados pola presión e ambición das comunidades de montes.
Asesorar ás persoas físicas e xurídicas afectadas por este tipo de conflitos con comunidades de montes sobre as accións e posibilidades de actuación na defensa dos seus intereses.
Facilitar o acceso dos afectados a gabinetes xurídicos especializados.
Organizar e promover cantas accións reivindicativas sexan necesarias ata acadar o obxectivo principal e resolver o conflito.
Amparar e dar apoio a todas as persoas ameazadas por demandas sobre a súa propiedade por parte de comunidades de montes.
Promover un maior control público sobre o funcionamento interno e financeiro das comunidades de montes en man común.
Afrontar ou impulsar calquera outra acción ou actividade dirixida a acadar o obxectivo principal da Plataforma sempre dentro dos límites establecidos polo ordenamento xurídico.
Atopar e promover o apoio de comunidades de montes en man común que entendan que o seu obxectivo, en consonancia co espírito co que naceu a lexislación que as ampara, debe limitarse a defensa e explotación ordenada dos nosos montes, completamente á marxe de calquera outra actividade económica.
Aglutinar dentro da Plataforma ao maior número de persoas, empresas e asociacións de calquera tipo interesadas na defensa de principios fundamentais como a propiedade privada ou o progreso industrial e económico de Galicia.

Ultimas novas

Súmate

Podes contactar con nos cubrindo o formulario de contacto ou no email info@afectadoscomunidadesmontes.org